Vyberte stranu

Nerez

Zábradlia, stoly, prístrešky, doplnky – podľa požžiadaviek zákazníka vieme zrealizovať v nerezi.

Materiál z ktorého sú našše výrobky vyrobené je vyššpecifikovaný podľa prostredia v akom bude použžívaný. Tým garantujeme dlhú žživotnos naššich výrobkov.

Najčastejššie použžívame nasledujúce dva typy materiálov.

AISI 304

Austenitická chrómniklová oceľ je najpoužžívanejšším druhom antikorového materiálu s veľmi dobrou odolnosťou voči korózii. Odolná voči vode, vodnej pare, vlhkosti vzduchu, jedlým kyselinám, slabým organickým a anorganickým kyselinám. Schválená pre teplotné namáhanie do 300 °C, Použitie: V strojárenskom a nukleárnom priemysle, v architektúre, v dopravných zariadeniach, v potravinárskom priemysle, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle, pri stavbe chemických prístrojov a motorových vozidiel, výrobe chirurgických nástrojov, sanitárnych zariadení, predmetov a prístrojov pre domácnosť a umeleckých predmetov.

AISI 316

Austenitická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ so zvýššenou odolnosťou proti korózii
(zvýššený obsah molybdénu). Je schválená pre teplotné namáhanie do 300 °C Použžitie: Vššade tam, kde sú konštrukčné diely, prístroje a nástroje s požžadovanou strednou pevnosťou vystavené pôsobeniu vody, vodnej pary a vlhkosti vzduchu, v strojárenskom priemysle, pri stavbe turbín, čerpadiel, pri výrobe armatúr, predmetov a prístrojov pre domácnosť, športového náradia, lekárskych a chirurgických prístrojov a pod.

Pri zváraní výrobkou sa používa metoda TIG v ochrannej atmosfére argónu.

Za vššetko hovorí fotogaléria.