Vyberte stranu

Podlahy

Kvalitná príprava podkladu je základom – od nivelácie po vyrieššenie výškových rozdielov podlahy. Ponúkame šširokú kolekciu podlahových parkiet z exotického dreva, ktoré pochádza z rôznych kontinentov a líšši sa medzi sebou farbou, kresbou, rozmermi a individuálnymi technickými vlastnosami.

Výber dreva

Pri výbere dreva sa kladie dôraz na požžiadavky a vkus zákazníka. Pri podlahovom kúrení je vhodné zvoli plný masív, prípadne vrstvi podlahu inými materiálmi ako OSB dosky alebo guma.

Chémia

Lepidlá, tmely, laky, oleje – tvoria podstatnú čas z rozpočtu na realizáciu podlahy. Aj v tomto prípade platí – čím finančne náročnejšie, tým kvalitnejšie. Veľmi dôležžité je dodržžanie technologického a časového harmonogramu nanṚania jednotlivej chémie v kombinácii s brúsením.Každý technologický postup podľa druhu dreviny a typu parkety je konzultovaný s odborníkom z Nemeckej firmy Loba.

Technika použžitá pri montᾞi

Základom je kvalitné vybavenie, brúsky, rohové brúsky, odsávanie cykónovým vysávačom. Všetky nástroje sú od firmy Bonaš.