Vyberte stranu

Fasády

Spôsob montᾞe a technika použižtá pri montᾞi sú dôležitým prvkom pri zhotovení novej fasády. Pri fasádach sa vššak zameriavame najmä na rieššenie ukotvenia podkladových hranolov pri použití izolácie na fasáde.

Výber materiálu

Pri výbere materiálu treba dbať samozrejme na každý komponent. Zvlášťš si vššak treba dať pozor na to, aby bol na južnžých stenách použžitý kvalitne vysuššený materiál. Pokiaľ sa jedná o obklad s priznanými ššpárami, je potrebné použžiť zábranu proti hmyzu, najlepšie zo sklo – keramickej mrižežky.

Povrchová úprava

Je omnoho náročnejšia ako pri podlahách či terasách, preto treba zvoli trvácnejššie nátery.